Zvládání emocí

 

Cíle:

Pro účastníka: naučit se pracovat se svou emoční inteligencí, seznámit se základními typy emocí, umět rozpoznávat prospěšné a neprospěšné emoce, osvojit si praktické dovednosti, jak zvládat emoce a zacházet s nimi u sebe i v interakci s druhými

Pro firmu: zlepšení atmosféry a firemního klimatu

Stručný obsah:
  • Co je to emoční inteligence?
  • Jak nás emoce ovlivňují, vliv na zdraví
  • Základní typy emocí
  • Práce s emocemi
  • Techniky zpracování emocí
  • Význam vědomí a podvědomí při využití vlastního potencionálu
  • Nástroje sebemotivace, pozitivní myšlení
  • Využití emoční inteligence při týmové práci

Hodinová dotace školení: 2 dny, 16 vyučovacích hodin

Přejít k navigační liště