Rekvalifikace

Zvolená rekvalifikace

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si od 1. 1. 2012 dle Zákona 435/2004 Sb. § 109a může vybat tu správnou rekvalifikaci sám. Uchazeč o zaměstnání si zvolí druh pracovní činnosti, na kterou se chce re-kvalifikovat, a zároveň vzdělávací firmu, která má danou rekvalifikaci nabízí. Při splnění daných podmínek hradí rekvalifikaci příslušný úřad práce.

Vzdělávací institut Advey services, s r.o. Vám v této souvislosti nabízí:

 • Akreditované kurzy, které vycházejí z potřeb trhu práce
 • Možnost složení autorizační zkoušky, která má charakter profesní kvalifikace
 • Individuální poradenství, jak navázat s dalším vzděláváním ke zvýšení atraktivity Vaší osoby na trhu práce
 • Poradenství při vyhledávání správného  zaměstnavatele

Jak postupovat?

 1. Zažádejte si na vašem kontaktním pracovišti ÚP o formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci„.
 2. Vyberte si z naší nabídky akreditovaných kurzů.
 3. Kontaktujte Advey services, s r.o., a my Vám vystavíme a potvrdíme formulář „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu„, které tvoří přílohu vaší žádosti.
 4. Předložte úřadu práce formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci s výše uvedenou přílohou. Tyto doklady je nutné předat úřadu práce minimálně dva týdny před zahájením kurzu, protože požadavek je posuzován komisí.
 5. Aktivně spolupracujte.

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti v režimu zvolené rekvalifikace?

 • máte nárok na 100% dotaci na kurz po úspěšném absolvování rekvalifikace
 • v průběhu rekvalifikace nemáte nárok na zvýšenou podporu při rekvalifikaci
 • v průběhu rekvalifikace jste povinni dodržovat studijní a výcvikové povinnosti
 • v případě potřeby lékařské prohlídky před zahájením kurzu nemáte nárok na její úhradu ze strany úřadu práce
 • kurz můžete předčasně ukončit pouze z vážných důvodů

 

Více informací o zvolené rekvalifikaci naleznete na portálu MPSV.http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

Přejít k navigační liště