Time management

Cíle:

Pro účastníka: naučit se organizovat a optimálně využívat svůj čas, zjistit, jak lze pracovat chytřeji, ne více, jak nalézt větší uspokojení v profesním životě a harmonii v osobním životě, ukázat další příležitosti, jak změnit své nefunkční postupy a vzorce chování, pomoci odhalit možné příčiny neefektivních způsobů řešení

Pro firmu: díky těmto znalostem a dovednostem mohou zaměstnanci efektivněji využívat svůj čas a žít spokojenější osobní a pracovní život, což se jistě odrazí také na jejich pohodě v práci a pozitivnímu přístupu k plnění pracovních úkolů, prevence syndromu vyhoření

Stručný obsah:
  • sebepoznání, hodnoty, role, postoje
  • analýza vlastního času, vyrovnanost ve čtyřech kvadrantech (výkon, vztahy, osobní růst a fyzická kondice)
  • identifikace zvyků, návyků, stereotypů, zlozvyků a zlodějů času + strategie jak je zvládat
  • cíle osobní i profesní, plány
  • proaktivní chování a zavádění efektivních návyků
  • plánovací pomůcky – výhody a nevýhody, možnosti využití
  • plánování dle Eisenhowerova principu, důležité a naléhavé
  • kontrola, prevence a zvládání stresu

Modelové situace: analýza vlastních hodnot, analýza vlastního času, analýza (snímek) pracovního dne, plánování úkolů, práce se „zloději“ času, zavádění nových efektivnějších návyků.

Hodinová dotace školení: 2 dny, 16 vyučovacích hodin

Přejít k navigační liště