Prezentační dovednosti

Cíle:

Pro účastníka: naučit se připravit zajímavou a užitečnou prezentaci, zvládnout také samotnou prezentaci sebevědomě včetně zvládnutí trémy a obtížných situací

Pro firmu: díky těmto znalostem a dovednostem budou zaměstnanci umět zajímavě, užitečně a sebevědomě prezentovat sebe a své názory, firmu, produkty tak, aby dosáhli stanoveného cíle prezentace

Stručný obsah:

Trénink na konkrétních situacích z pracovního prostředí účastníků:

  • stanovení cílů prezentace – proč budeme prezentaci dělat a jaký by měla mít efekt, účinek, přínos
  • definování cílové skupiny, které budeme prezentovat, jaké jsou její potřeby, jaké jsou její zvyklosti, na co se zaměřit
  • příprava obsahu a struktury prezentace
  • jak připravit prezentaci srozumitelným a nezapomenutelným způsobem
  • prezentační dovednosti – rétorika, vystupování
  • zvládání trémy a stresu při prezentaci
  • příprava efektivních snímků a prezentací v PowerPointu
  • vedení diskuse, zvládání námitek a „nepříjemných“ otázek,
  • efektivní a smysluplné využití prezentačních médií – flipchart, notebook, datový projektor.

Modelové situace: porada, obchodní prezentace, interní prezentace, interní školení, prezentace před větším publikem (konference)

Hodinová dotace školení: 2 dny, 16 vyučovacích hodin

Přejít k navigační liště