Profesionální asistent/ka

Vzdělávací institut Advey services, s r.o. je držitelem Autorizace MPSV  k profesní kvalifikaci  č. 75_001_T, s názvem: Asistent/ka, sekretář/ka,  probíhající v souladu s požadavky Národní soustavy kvalifikací, vydanými MPSV.

PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA/SEKRETÁŘKA                           (Autorizační zkouška)

Kurz je orientován na přípravu k získání profesní kvalifikace „Asistentka, Sekretářka“ a probíhá v souladu s požadavky Národní soustavy kvalifikací vydanými MŠMT a MPSV. Tento kurz je zakončen autorizační zkouškou s kulatým razítkem.

Termín: od listopadu 2013

Cena: 3.200 Kč (zkouška) + přípravný kurz zdarma

Cílovou skupinu tvoří:

Zaměstnanci, vykonávají činnosti  zabezpečování chodu společností, práce manažera apod. a to ve všech sférách činnosti  (státní správy, výroby, služeb, obchodu a další). Cílovou skupinu tvoří i další  zájemci o profesní kvalifikaci „Asistentka, Sekretářka“ podle Národní soustavy kvalifikací.

Cíle kurzu:

 •     Umět vést administrativu firmy, útvaru, manažera včetně zakládání, archivace a      skartování
 •     Znát obchodní a řídící komunikaci
 •     Umět psát obchodní a pracovněprávní komunikaci
 •     Zvládá přípravu na náročná obchodní, personální a jim podobná  jednání
 •     Umět společnost  i sebe prezentovat na veřejnosti i ve společnosti
 •     Umět stolovat a vést společenskou konverzaci
 •     Umět uplatňovat firemní procesy
 •     Znát komunikaci v různých situacích, včetně situací řešení problémů apod..
 •     Umí pracovat s reklamou
 •     Zná základy obchodního a pracovního práva včetně nakládání s osobními údaji
 •     Umí vypracovávat základní obchodní a daňové kalkulace
 •     Ovládá zásady společenského chování a vystupování

Obsah kurzu:

 •     Psychologie osobnosti
 •     Efektivní   komunikace, Sociální komunikace
 •     Poznání  člověka
 •     Vedení  administrativy včetně zakládání a archivace
 •     Flexibilita a Kreativita
 •     Výkonnost,  Samostatnost, Aktivita a Plánování času
 •     Zvládání  námitek, reklamací a problémů
 •     Základy obchodního a pracovního práva, znalost práce na PC
 •     Vyjednávání
 •     Aktivní naslouchání, empatie
 •     Psychologie      obchodu
 •     Vypracovávání plánů a zajištění jejich naplňování
 •     Společenské      vystupování, presentace, obsluha, úprava pracoviště

Kurz probíhá v učebnách Vědeckotechnologického parku v Ostravě – Porubě,  a v případě více přihlášených na jednom místě, pak samozřejmě po celém území ČR. Kurz je  a je zakončen autorizační  zkouškou.

Absolvent získává:

Osvědčení s kulatým razítkem, o osvojení potřebných kompetencí dle vyhlášky MŠMT a v souladu s národní soustavou kvalifikací „Asistentka, Sekretářka“.

Přihlášky zasílejte emailem na: info@advey.cz, nebo telefonicky: + 420 774 761 904

Přejít k navigační liště