Komunikační dovednosti

Cíle:

Pro účastníka: pochopit proces komunikace a jeho úskalí, naučit se přesně a srozumitelně formulovat myšlenky, ověřovat pochopení, aktivně/empaticky naslouchat, seznámit se s typy otázek a vhodností jejich využití, naučit se dávat a přijímat zpětnou vazbu, uvědomit si neefektivní komunikační návyky a komunikační šumy a naučit se cesty k jejich eliminaci.

Pro firmu: díky těmto znalostem a dovednostem zlepšit efektivitu komunikace jak uvnitř firmy tak směrem k obchodním partnerům, zpříjemnit pracovní atmosféru na pracovišti a přecházet nedorozuměním a komunikačním šumům.

Stručný obsah:
  • komunikační proces a jeho úskalí
  • jasná, přesná, srozumitelná formulace myšlenek
  • chyby vnímání
  • předcházení nedorozuměním
  • sdílení informací
  • aktivní naslouchání
  • umění klást správné otázky
  • zpětná vazba
  • uvědomování si neefektivních návyků, bariér
  • eliminace komunikačních šumů

Modelové situace: pracovní schůzky, porady, předávání informací ve firmě

Hodinová dotace školení: 2 dny, 16 vyučovacích hodin

Přejít k navigační liště