Komplexní koučink pro manažery

Seznamte se s koučováním – metodou vedení moderních leaderů

Lao-c‘: „Kdo chce lidi vést, musí jít za nimi. “

Koučování je proces, při kterém pomáhá vedoucí- kouč pracovníkovi naučit se, jak může úkoly/problémy řešit sám! Zatímco vedoucí koučuje své podřízené k větší samostatnosti a zodpovědnosti, sám tím získává více času na svůj vlastní rozvoj a na strategické úkoly, které firmu mohou posunout rychleji k úspěchu.

Cíl úvodního kurzu:

Seznámení se s koučovacím přístupem jako nástrojem pro rozvíjení schopnosti, samostatnosti a zodpovědnosti podřízených spolupracovníků

Stručný obsah:
  • základy koučinku a jeho hlavní přínosy
  • kořeny koučinku, jeho podstata a psychologie
  • jak poznat, ve kterých situacích lze koučink efektivně využívat
  • jak lépe motivovat své podřízené a pracovat na zvyšování využití jejich potenciálu
  • seznámit se s používanými metodami manažerského koučování

Hodinová dotace

Kurz 2 dny po 8 hodinách

Přejít k navigační liště