Asertivní a profesionální chování

Doporučení: navázat na program Komunikační dovednosti

Cíle:

Pro účastníka: naučit se rozpoznat své potřeby a umět je kultivovanou formou prosadit při respektování potřeb druhého, naučit se rozpoznat jednotlivé typy chování u sebe a u ostatních, naučit se asertivní techniky a vědět, kdy je vhodné je použít a umět je použít, umět rozpoznat manipulaci a účinně se jí bránit

Pro firmu: díky těmto znalostem a dovednostem dosáhnout efektivního chování zaměstnanců jak uvnitř firmy tak k obchodním partnerům, prevence a řešení konfliktů, ve firmě, zlepšení celkového klimatu ve firmě, větší spokojenost zaměstnanců.

Stručný obsah:

Trénink na konkrétních situacích z pracovního prostředí účastníků:

  • uvědomování si svých potřeb, přání a požadavků a umění je otevřeně a kultivovaně je vyjadřovat
  • umění pochopit a akceptovat rozdílný pohled na věc
  • řešení konfliktních situací win –  win
  • umění podívat se na konflikt a problém jako příležitost k růstu a vývoji
  • práce s emocemi
  • typy jednání – agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní – výhody, nevýhody a vhodnost
  • asertivní techniky a vhodnost jejich použití
  • rozpoznání manipulace a účinná obrana

Modelové situace: komunikace s kolegy, nadřízenými, podřízenými, obchodními partnery, porady, schůzky

Hodinová dotace školení: 2 dny, 16 vyučovacích hodin

Přejít k navigační liště