Lektor dalšího vzdělávání

Vzdělávací institut Advey services, s r.o. jako jeden z mála firem v ČR,  držitelem Autorizace MŠMT k profesní kvalifikaci  č. 75_001_T, s názvem Lektor dalšího vzdělávání,  v souladu s požadavky Národní soustavy kvalifikací, vydanými MŠMT.

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ        (Autorizační zkouška)

Zkouška a přípravný seminář (zdarma)   k získání  profesní kvalifikace  „Profesionální lektor“  je určena praktikujícím lektorům, kteří chtějí svoje znalosti a dovednosti potvrdit formálně a získat zásadní kvalifikaci opatřenou kulatým razítkem s názvem:  Lektor dalšího vzdělávání.

Přípravný seminář  pro tyto účastníky koncipována tak, aby získali informace o zkušebních okruzích, vědomostních základech, které komise u zkoušek vyžaduje, obnovili a doplnili si komplex informací a dovedností vytvářející profil Lektora dalšího vzdělávání. Kurz je nastaven na 8 hodin prezenční výuky a účast na závěrečné kvalifikační zkoušce (celková časová dotace je 8 + 6 hodin hodin). Příprava je zakončena autorizační  zkouškou.

Termíny přípravy zkoušek

kod seminář zkouška místo
LO113 21.11.2013 29.11.2013 Ostrava
LO213 28.11.2013 6.12.2013 Ostrava
LO313 5.12.2013 13.12.2013 Ostrava
LO413 12.12.2013 20.12.2013 Ostrava

Cena:     4.000,-Kč (zkouška) + přípravný sleva1seminář ZDARMA

Cílovou skupinu tvoří:

lektoři dalšího vzdělávání, pedagogové škol vzdělávající dospělé, zájemci o lektorskou činnost, zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací

Cíle kurzu:

 • Zvýšit kvalitu lektorské práce.
 • Připravit lektory na výkon jejich profese.
 • Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů.
 • Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“
 • Účast na zkoušce

Obsah kurzu:

 • Příprava lektora na výuku
 • Didaktika vzdělávání dospělých
 • Komunikace a prezentace lektora.
 • Práce lektora se skupinou.
 • Metodika lektorské práce.
 • Interaktivita v lektorské práci.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání.
 • Příprava a práce se studijními materiály

Příprava a zkouška probíhá:

Školící místnosti areálu Vědeckotechnologického parku v Ostravě – Porubě.

Absolvent složením zkoušky získává:

Osvědčení MŠMT s kulatým razítkem pro výkon profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.

Přihlášky zasílejte na email: info@advey.cz nebo telefonicky na: + 420 774 761 904

Přejít k navigační liště