Hodnotící pohovory a jejich vedení

Cíle:

Účastníci si osvojí metody hodnocení zaměstnanců, naučí se uplatňovat hodnocení k dosahování stanovených cílů, překonat problémy, které souvisí s hodnocením zaměstnanců, posílit vztah se zaměstnanci, osvojit si techniky a nástroje hodnocení, naučit se pracovat se zpětnou vazbou ze strany zaměstnanců.

Stručný obsah:
  • Co je a co není hodnocení pracovníků?
  • Proč hodnotit? Jaký užitek hodnocení přináší?
  • Jaký je rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou?
  • Typy hodnocení, využití sebehodnocení
  • Hodnocení pracovního výkonu – zpracování a využití výsledků hodnocení
  • Jak aktivovat zaměstnance a motivovat je do budoucnosti?
  • Jak vést hodnotící pohovor s různými typy lidí – časté příklady problémových typů
  • Jak řešit obtížné situace při hodnocení – vybrané nepříjemné pohovory

Hodinová dotace

  • 2 dny, 16 vyučovacích hodin
Přejít k navigační liště