Vzdělávání

Spousta lidí může mít pocit, že slova vzdělávání a škola jsou synonymem. Člověk přece v mládí chodí do školy, a když ji opustí s vysvědčením či diplomem, měly by nastat už jen roky práce,  během kterých se zúročí nabyté poznatky.

Možná to tak bylo kdysi, kdy svět nebyl natolik dynamický ve všech zásadních oblastech, a od člověka se žádalo jen to, co právě dělá, a hlavně nic navíc.

Důležitost dalšího vzdělávání se projevuje obzvláště v časech krizí, kdy se každá dovednost a znalost navíc, se  může stát významnou a cenou devízou pro udržení zaměstnání nebo třeba i možnost přivýdělku. Zdokonalování jazykových dovedností, zvládnutí nového řemesla, rozšíření znalostí v oblasti bezpečnosti práce, čtení technických výkresů, lepší práce s počítačem, zdokonalování sociálních kompetencí či další rozšiřování záběru stávající profese, může být dnes možná časově náročnou povinností, ale zítra výhrou v loterii.

Díky novým metodám jsou dnes možnosti rozšiřování vzdělání daleko dostupnější než dřív. Už určitě neplatí, že na kurzy musí člověk vynakládat horentní sumy a účastnit se jich na úkor své dovolené. Díky různým projektům z evropských fondů a široké nabídky rekvalifikací Úřadů práce jsou mnohé kurzy zdarma.

Podle výzkume Českého statistického úřadu se v ČR v roce 2011 vzdělávalo mimo školský systém jen 32 %  občanů !

Velmi zajímavou aktivitou z tohoto pohledu je projekt Národní soustava kvalifikací, projekt  EU, právě realizovaný v ČR, který spojuje potřeby trhu práce a  znalosti   aktuálního stavu vzdělávání a vzdělávacích potřeb cílových skupin. Vychází ze studia popisu příslušných typových pozic v Národní soustavě povolání a předběžné podoby hodnotícího standardu pro připravované profesní (dříve dílčí) kvalifikace.

To v praxi znamená,  že na trhu práce je např. poptávka po chůvách a rovněž ze strany cílové skupiny je velký zájem o toto povolání. Dosud však nebylo možné získat potřebnou kvalifikaci. Tento projekt umožní účastníkům dalšího vzdělávání připravit se na složení zkoušek k získání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Získání nové profesní kvalifikace bezpochyby zvyšuje konkurenceschopnost dané osoby na trhu práce.

Přejít k navigační liště