Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

 

Autorizace versus NSK

Co je to Národní soustava kvalifikací (NSK) ?

Na otázku, jakou mají kvalifikaci, odpovídají lidé různě: Mám maturitu. Jsem vyučený elektrikář. Mám vysokou. Jsem bakalář. Mám práva. Všechny tyto dopovědi mají jedno společné. Sdělují informaci o vzdělání získaném ve škole. Některé specifikují obor vzdělání (elektrikář, práva), jiné hovoří pouze o stupni dosaženého vzdělání (maturita, bakalář, vysoká škola)

Nicméně, zkusme nyní zapátrat v okruhu naších známých nebo přímo mezi sebou, kolik lid pracuje v profesi, na kterou jej připravovala škola. Je absolvent obchodní školy, který je už 10 let správcem počítačové sítě obchodníkem, nebo spíše IT technikem? Je kvalifikací absolventky oboru kadeřnice, která od mateřské dovolené léta úspěšně pracuje jako asistentka ředitele, spíš kadeřnice nebo sekretářka?

V jaké práci by tito lidé nejspíš chtěli pracovat? A jakou práci by asi dělali lépe? Navíc existuje řada profesí, pro které škola nepřipravuje vůbec nebo dává jen určité všeobecné základy (např. management, pojišťovnictví, bezpečnostní služby, obsluha různých zařízení, ..). Také zaměstnavatelé vyžadují od svých pracovníků neustále nové znalosti a dovednosti, nezřídka multidisciplinární. Co jste se naučili ve škole – nemusí už v určitých případech platit. Prostě moderní život nám smazává absolutní rovnítko mezi pojmy kvalifikace pro určitou profesi a škola. Role školy na cestě ke kvalifikaci je stále nezastupitelná, ale už nikoliv dostatečná. Člověk se tedy musí učit celý život.

Problémem je, že zatímco doklady o školním vzdělání, jako výuční list, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom, jsou všeobecně známé a uznávané, doklady o absolvovaných dalších kurzech jsou neprůhledným mořem nejrůznějších certifikátů a osvědčení, vydávaných prostě kýmkoliv, jejichž kvalita, důvěryhodnost a srovnatelnost  se jen velmi těžko posuzuje.

Ve skutečnosti  má tento problém řešení. Je jím NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ (NSK)

Strukturu NSK, způsob jejího schvalování i pravidla pro ověřování jednotlivých kvalifikací stanovuje Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Pro vzdělání (profesní kvalifikaci) dle NSK platí dva základní principy:

  • Jednotná úroveň a kvalita  – kvalifikace v NSK jsou popisovány jednotným způsobem prostřednictvím přesné specifikace požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí
  • Do NSK jsou zařazovány jen ty profesní kvalifikace, které jsou požadovány trhem práce  –  proto se na jejich vymezení a definici účastnil široký okruh Zaměstnavatelů v ČR. Standardy pak procházejí schvalovacím procesem na věcně příslušných Ministerstvech, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

A právě autorizační institut Advey services je autorizován oběma Ministerstvy k provádění autorizačních zkoušek a udělování kvalitních Osvědčení v rámci Národní soustavy kvalifikací s celostátní působností. Advey services – jako kariérový poradce může díky NSK lépe uspokojit své klienty, kteří chtějí kvalifikaci, o níž je na trhu práce zájem. Naše poradenství nezahrnuje pouze jednotlivce – občany, ale i firmy. Posílá-li zaměstnavatel své pracovníky na autorizační zkoušku z profesní kvalifikace NSK, má jistotu a záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe. Dobří firemní personalisté mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém !