Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

 

Marketingové analýzy & studie

Marketingové analýzy

Marketingová analýza je podrobný průzkum vašich marketingových aktivit. Napříč celou firmou s podrobnými výstupy s množstvím konkrétních tipů a doporučení pro okamžité použití.

Pokud cítíte, že je potřeba ve vašem marketingu něco změnit nebo zlepšit, pak Marketingová analýza firmy může být řešení. Odhalíte své silné stránky a objevíte přesná místa, které je možné zlepšit. Budete vědět, kde začít a v jakém pořadí pak změny realizovat tak, aby na sebe logicky navazovaly a přinesly Vám očekávané výsledky.

Marketingové studie

V nejjednodušším pojetí bychom mohli říci, cílem marketingových studií je získání informací pro marketingové rozhodování, nabídnout doporučení, a to jak pro marketingová plánová rozhodnutí, tak také pro marketingová realizační opatření. Tato jednoduchá odpověď je však příliš všeobecná a nerespektuje rozmanité druhy marketingových studií, u nichž je cíl poněkud modifikován.

Objektem marketingových studií může být mnoho témat. Objektem takových studií se může stát jakýkoliv marketingový problém.

Pro zpracování marketingových studií je důležité pochopení jejich cílů, poznání druhů marketingových studií, zvládnutí metod jejich projektování a zvláště pak metod nezbytných pro získání poznatků spojených s řešením problémů, které jsou objektem marketingových studií.

Nabízíme 3 druhy marketingových studií:
  • Explorační (průzkumné) studie, ty usilují především o zjištění a odhalení souvislostí možných průzkumů, čímž odpovídají na otázku jakým směrem by se mělo další šetření ubírat. Tématem explorativní studie může být například problém: jaké zdroje informací a jaké metody by bylo účelné využít pro řešení otázky dosažení konkurenčních výhod, a jaké nástroje by pomohly nejefektivněji řešit daný problém.
  • Deskriptivní (popisné) studie, ty slouží především k poznání a popisu skutečnosti. Příkladem může být například téma: účinnost reklamní kampaně firmy „XYZ“…
  • Kauzální (příčinné) studie, ty se zaměřují na odhalení příčinných vztahů, čímž překračují úroveň popisu a dopracovávají se zjištění např.: co je příčinou nepoměru mezi velkým počtem návštěvníků obchodu a malým počtem nákupu.

 

“Marketing, jako nauka o trhu,  je proces,  jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a hlavně uspokojování potřeb a přání zákazníků takovým způsobem, aby došlo ke splnění růstových firemních  cílů.”