Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

 

Komunikační strategie

Tvorba komunikační strategie

Komunikační strategie zahrnuje v sobě marketingovou komunikaci s obchodními partnery, širokou veřejností i komunikaci uvnitř firmy, dále pak strategické plánování a hodnocení účinnosti kampaní. Odborníci naší firmy Vám vytvoří  plán komunikační strategie na míru – od výzkumu trhu, přes marketingové komunikace (reklama, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, práce s veřejností a sponzoring) až po kontrolu.

 

Nastavíme Vám správné cíle komunikační strategie, určíme cílovou skupinu a nejúčinnější motivační prvek tak, abyste dosáhli co největšího úspěchu.

Souběžně s komunikační strategií je vyvářena i mediální strategie, v níž se zaměřujeme na potřeby a priority klienta.

Nabídneme Vám v uceleném“ akčním balíčku“ :
 • tvorbu komunikační strategie  a konkrétních plánů
 • tvorbu mediální strategie a konkrétních plánů
 • vytvoření a optimalizace způsobu komunikace s jednotlivými skupinami
  (média, vláda, občané, zaměstnanci)
 • návrh způsobu zvýšení synergických efektů
 • nákup inzerce  a prostoru v médiích
 • pořádání eventů – tiskové konference, setkání s klíčovými partnery
  spole­čenské akce k nejrůznějším příležitostem, setkání s novináři
 • návrh prezentačních materiálů včetně jejich realizace

 

“Nejdůležitější ze všech věd je znalost člověka” – Thomas Alva Edison