Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

 

Profil společnosti

Jsme moderní poradensko-vzdělávací institucí , která poskytuje široké portfolio produktů a služeb, založených na dlouhodobé zkušenosti naši pracovníků, pro firemní zákazníky od velkých korporací přes střední a malé společnosti až po individuální podnikatele a živnostníky. Ano, každý může být naším klientem.

Námi poskytované služby musí mít pro naše zákazníky a partnery vždy jasně definovanou přidanou hodnotu.

Jak standardně pracujeme?

Všechny poradenské  a  vzdělávací aktivity u našich klientů řešíme projektově a individuálně.

            1. Definujeme problém/potřebu  a naplánujeme zlepšení

Při řešení dílčích projektů pro definici problému volíme strukturovaný rozhovor s dedikovaným manažerem společnosti. Pokud se projekt týká záležitostí, které ovlivňují několik oddělení, nebo celý podnik pak používáme základní audit společnosti.

            2. Řešíme problém, tzn. realizujeme plánované zlepšení pomocí:
  • Projektu
  • Workshopu
  • Školení a tréningu
  • Koučingu
            3. Zpětná vazba, vyhodnocení proběhlých aktivit

Na základě předem stanovených cílů zhodnotíme výsledky poradenských či vzdělávací aktivity a posoudit, zda bylo plánovaných výsledků dosaženo. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, zaměříme se na překážky, které brání zlepšení.

            4. Navrhujeme další zlepšení

Na základě zpětné vazby rozpracujeme konečné řešení tak, aby se stalo kdekoli použitelným trvalým a integrovaným novým přístupem.

 

” Nedostatek a omezení mohou existovat jen tehdy,  pokud pro ně vytvoříme místo ve své mysli.”