Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

 

Průzkumy trhu

Obecně  Marketingový průzkum trhu poskytuje informace o situaci na trhu, především o našich zákaznících. Umožňuje marketingovým manažerům rozpoznávat a reagovat na tržní příležitosti a hrozby. Výzkum samotný zahrnuje plánování, pre-test, sběr a analýzu dat a komunikaci výsledků této analýzy řídícím pracovníkům.

Průzkumy trhu jsou jednou z našich stěžejních činností. Díky dlouholetým zkušenostem našich odborníků Vám můžeme nabídnout řešení šité na míru a navrhnout pro Vás metodiky, které budou přesně odpovídat Vašim potřebám.

 

Průzkumy trhu:

  • Komplexní průzkum trhu pro strategický marketing
    Soubor analýz, které Vám přinesou informace o velikosti trhu, tržním podílu Vaší společnosti a Vašich konkurentů, o potřebách klientů či vnímání Vaší značky. Součástí výstupu je identifikace tržních příležitostí a doporučení pro Vaši obchodní a marketingovou strategii.
  • Průzkum spokojenosti zákazníků
    Získání nových zákazníků bývá obvykle mnohonásobně dražší než udržení si zákazníků stávajících. Stávající klienti představují pro firmu významný potenciál. Díky průzkumu spokojenosti zákazníků zjistíte, jak jsou Vaši klienti s Vámi spokojeni, s čím konkrétně jsou spokojeni a s čím naopak nespokojeni. Výsledkem je nejen plastický obraz spokojenosti a případných výtek, ale především eliminace rizika odchodu zákazníka ke konkurenci.
  • Segmentace zákazníků
    Rozdělí zákazníky do skupin podle specifických charakteristik a potřeb. Pomůžeme Vám určit nejatraktivnější segmenty trhu a doporučíme, jak je nelépe oslovit → návrh komunikační strategie.

Výzkumy trhu jsou důležitým základem pro určení správné marketingové strategie a prvním krokem pro vytvoření kvalitního marketingového plánu.