Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

Nespoléháme se na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy.

 

Corporate identity

Corporate identity představuje jednotný vizuální styl firmy, způsob, jakým se společnost prezentuje navenek.

Nejedná se tedy pouze o webové stránky, potřeba jednotné vizuální formy se týká všech propagačních materiálů,

 

a to například:

  • firemní      tiskoviny (vizitky, hlavičkové papíry, obálky)
  • firemní      dokumenty (šablony  zpráv, smlouvy)
  • reklama (katalogy, letáky, inzeráty)
  • elektronické  dokumenty (šablony pro emailovou komunikaci)

Významnou roli hraje vždy  první dojem, celkový pocit a estetické zpracování. Ale to pořád  není vše – společně se jménem společnosti jde o samotnou podstatu značky, corporate identity je tedy významnou součástí jakékoliv marketingové komunikace. Proto je kvalita corporate identity důležitá pro každou firmu, která to myslí s podnikáním vážně.

Pro zachování konzistence corporate identity na všech firemních materiálech se vytváří tzv. grafický manuál (= corporate design manual), dokument přesně popisující jednotlivé součásti corporate identity a definující způsoby, jak s nimi lze nakládat (např. varianty loga, přípustné vzory vizitek atd.).

Na základě vašich požadavků navrhneme a zpracujeme vaše firemní logo – buď zcela nové, nebo se můžeme pokusit o inovativní re-design vašeho původního loga. Rychlá doba si vyžaduje rychlé tempo a flexibilitu. Citlivě provedené drobné změny Vaši firemní tvář naopak vylepší a osvěží. Drobnými nuancemi tak dáváte veřejnosti najevo, že jste dynamičtí, máte přehled o dění ve společnosti, a tedy jste schopni obstát na trhu v kterékoli době

 

Obraťte se na nás – protože k provozování úspěšné firmy již nestačí být schopný v oboru, základem je sjednocená a dobře viditelná image, která dennodenně působí na veřejnost a ovlivňuje její vnímání.